Курсове за 7. клас

Организацията и провеждането на курсове за 7. клас включва:

 • курсове за комплексна подготовка за I и II модул на  националните изпити за външно оценяване след 7. клас за кандидатстване в елитните гимназии
 • Цената за един модул е 945 лв за 135 уч. часа, разсрочени на вноски с краен срок за плащане на пълната сума не по-късно от 01.02.2023 г.
 • безплатни проверки на домашни работи-с подробна рецензия и оценка спрямо изпитните критерии от учители - оценители на матурите след 7. клас
 • безплатни допълнителни материали-тестове и текстове, съобразени с най-новите изисквания за националните изпити за 7. клас;
 • малки групи: 8 - 12 ученика;

За избор на подходящ вариант за провеждане на  курс за подготовка за матура - 7 клас,  вижте Програмата.

 • индивидуален подход и разпределение на учениците в групи спрямо нивото на владеене на материала;
 • обратна връзка с родителите - информация за текущите оценки и отсъствията на курсистите  се дава всяка Събота и Неделя в 13 ч. лично от учителите на място в учебен център ЮРО ТАРГЕТ. Справка по телефона може да бъде получена всеки ден от 10:00 до 20:00 ч.
 • 3 пробни изпита за всеки предмет в рамките на учебната година (в началото на м. февруари, м. април и м. май)
 • преговор на изучавания материал от предходните класове в хода на курсовете през цялата учебна година
 • Учебен център ЮРО ТАРГЕТ предлага текуща подготовка за училище по материала за 7. клас по БЕЛ и Математика- помощ за домашните работи, попълване на пропуските и допълнителни упражнения и разяснения за пълноценно усвояване на новите уроци
 • Учебен център ЮРО ТАРГЕТ организира индивидуално обучение по БЕЛ и Математика за 7. клас. Цена- 17 лв/ учебен час. Занятията са съобразени със свободното време на ученика и неговото темпо на работа и усвояване на материала. Индивидуалното обучение е подходящо както за текуща подготовка, така и за еднократна помощ при продължително отсъствие от курсовете по БЕЛ и математика за 7.клас
 
Покажи всички публикации