Организацията и провеждането на курсове за 5. и 6. клас

Организацията и провеждането на курсове за 5. и 6. клас включва:

 • подготовка по български език и литература и математика върху текущия материал, изучаван в 5. и 6. клас.
 • цената за един предмет е 960 лв за 120 уч. часа, платими на две равни вноски- при записването и в началото на втория учебен срок, но не по-късно от 01.02.2024г.
 • попълване на пропуските от предходните години и допълнителни упражнения и разяснения за пълноценно усвояване на новите уроци
 • безплатни проверки на домашни работи
 • безплатни допълнителни материали-тестове и текстове, съобразени с най-новите изисквания на Министерство на образованието
 • малки групи: 6-8 ученика
 • обратна връзка с родителите информация за текущите оценки и отсъствията на курсистите  можете да получите лично от учителите по телефона или на място в учебния център
 • Учебен център ЮРО ТАРГЕТ организира индивидуално обучение по БЕЛ и математика за 5. и 6. клас. Цена- 18 лв/ учебен час. Занятията са съобразени със свободното време на ученика и неговото темпо на работа и усвояване на материала. Индивидуалното обучение е подходящо както за текуща подготовка, така и за еднократна помощ при продължително отсъствие от курсовете по БЕЛ и математика за 6.клас.

  За кратко време натрупахме безценен опит за работа в онлайн среда. Направените проучвания за контрол над средата доведоха до покупка на 5- степенни устройства с UV лампи и специални филтри за пречистване на 99.7 % от вирусите и бактериите във въздуха в класните стаи. Холандските професионални препарати HG за дезинфекция на повърхностите и гел с високо съдържание на спирт за хигиена на ръцете са на разположение на всички курсисти.

  За да се чувстваме спокойни за здравето си и да се пазим взаимно, организираме онлайн включване в реално време за курсистите, които са болни по време на обучението. Така те проследяват урока и вземат участие в него без да се притесняват за своето състояние и за здравето на останалите.

  За да осигурим непрекъсваемост на учебния процес сме в готовност да редуваме обучение в реалната и във виртуалната класна стая според мерките , които налага Министерство на здравеопазването.