Защита на личните данни

ЮРО ТАРГЕТ ГРУП OOД e oпepaтop нa лични дaнни, peгиcтpиpaн пo Зaĸoнa зa зaщитa нa личнитe дaнни. ЮРО ТАРГЕТ ГРУП OOД ce зaдължaвa дa пoлoжи гpижa зa зaпaзвaнe нa личнитe дaнни, ĸaĸтo и дa нe paзпpocтpaнявa, пpoдaвa или пpeдocтaвя нa тpeти лицa личнитe дaнни нa ĸлиeнтитe cи, ocвeн aĸo тoвa нe e нyжнo зa извъpшвaнeтo нa дeйнocттa нaЮРО ТАРГЕТ ГРУП OOД или нe ce изиcĸвa oт ĸoмпeтeнтeн opгaн, cъглacнo изиcĸвaниятa нa зaĸoнa.

Защита на личните данни

В настоящия текст под ТЪРГОВЕЦА се разбира ЮРО ТАРГЕТ ГРУП ООД, ЕИК 201016486

Настоящата политика обяснява по какъв начин обработваме информацията, предоставена ни от посетителите на този уеб сайт. Ние ще използваме Ваши лични данни единствено с Вашето разрешение, с цел по-качествено обслужване. Ползвателят дава своето изрично съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Търговеца и/или упълномощени от дружеството лица, включително, но не само: счетоводни фирми, банки и др. Събирането, съхранението и обработката на лични данни се прави с цел изпълнението на договора за продажба на услуги. Потребителят по всяко време може да получи информация за това дали предоставените от него лични данни се обработват и използват, както и за целите на обработката. Търговецът е администратор на лични данни, регистриран по ЗЗЛД и обвързан изцяло от разпоредбите му. Ние стриктно спазваме Закона за защита на личните данни. Ние използваме множество технически и организационни средства, за да защитим Вашите данни от злоупотреба, повреждане, загуба или неразрешен достъп. Ние не предоставяме Вашите лични данни на трети лица без изричното Ви съгласие и преди всичко ние не продаваме тези данни и не ги предоставяме на разположение под каквато и да било форма. Ние Ви даваме възможност да ни предоставите ограничена информация за Вас и за това как да се свържем с Вас. Тази информация се съхранява в нашата база данни, за да можем да отговорим на Ваше евентуално запитване и да дадем информация, свързана с промени в организацията на обучението.

В сайта, ние не ползваме т. нар. cookies, с цел да съблюдаваме предпочитанията на нашите посетители.

Когато посещавате този сайт, нашите сървъри автоматично записват и анализират технически данни. Те включват Вашия IP адрес, който Ви е бил предоставен от Вашия интернет доставчик, информация за Интернет браузъра, който ползвате, Интернет сайта, който Ви е довел при нас, а също и датата и часа на всяко посещение. Тези данни са анонимни и не могат да бъдат свързани с конкретна личност. Ние използваме тези данни, за да анализираме кои секции от сайта ни представляват най-голям интерес за Вас с цел да подобрим съдържанието и да направим страницата по-интересна и удобна за ползване от потребителя. За да направим записване за курс или индивидуален урок ние следва да разполагаме с информация, включваща Ваши лични данни: Вашите имена, Ваш телефонен номер, Ваш имейл и пр.

Ние не изискваме ЕГН, номер на лична карта и други подобни данни.

Ние нямаме право да продаваме на анонимни лица, тъй като сме задължени да оформим счетоводно плащанията. Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица, освен с цел счетоводно обслужване или на оправомощени или упълномощени от Вас лица.

При получаване на писмена молба от Ваша страна, ние можем да Ви предоставим Вашите лични данни, които съхраняваме, както и да поправим или заличим тези данни. Настоящата политика е част от Условията за ползване на този сайт и като такава следва да бъде прилагана и тълкувана в съответствие със законите на Република България.

Ние съветваме всички родители и настойници да обучават децата си на безопасност и отговорност при предоставяне на лични данни в интернет. Непълнолетните не трябва да предоставят лични данни без разрешението на своите родители или настойници. Подстраниците в този сайт могат да съдържат връзки към други доставчици, които не прилагат настоящото изявление за защита на поверителността и личните данни. Всички промени на политиката ни, свързана със защитата на личните данни ще бъдат оповестени в настоящата страница.