Модел на НВО по БЕЛ за учебната 2020-2021

Учебно-изпитни програми за национално външно оценяване

Критерии за оценяване на изпитите

Справка за минималния и максималния бал по паралелки